Airrex takuu

Aktivoi 3 vuoden Airrex takuu!

Airrex infrapunalämmittimien maahantuoja Rex Nordic Oy myöntää maahantuomilleen diesel-käyttöisille infrapunalämmittimille 3 vuoden takuun.

3 vuoden takuun yhtenä edellytyksenä on, että aktivoit takuun 4 viikon kuluessa ostopäivästä. Takuu tulee aktivoida tällä sähköisellä lomakkeella.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Voimassaoloaika

Takuun voimassaoloaika on 3 vuotta kuitissa olevasta ostopäivästä lähtien. 3 vuoden takuu on voimassa ainoastaan yhdessä alkuperäisen maksutositteen kanssa.

Muista säilyttää ostokuitti. Se on todistus takuun voimassaolosta.

Lomakkeessa annettuja tietoja käsittelee vain Airrex. Noudatamme toiminnassamme henkilötietolain määräyksiä. Tietoja EI luovuteta eteenpäin. Luvan lähettää markkinointiviestejä voi perua koska tahansa.

Takuuehdot

Takuun myöntää
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola

 1. Yleinen kuvaus

  Rex Nordic tarjoaa takuun kuluttajille, jotka ovat ostaneet, suoraan tai jälleenmyyjältä, maahantuojan maahantuoman tuotteen. Kuluttajan oikeudet takuuaikana määrittyvät sen mukaisesti, mitkä säännöt ovat voimassa maassa, jossa takuu- tai takuuhuollon vaatimus on esitetty. Tämä takuu on vapaaehtoinen valmistajan takuu, joka antaa kuluttajalle lisäoikeuksia kansallisen kuluttajalainsäädännön oikeuksien lisäksi, eikä täten vaikuta näihin laillisiin oikeuksiin. Takuun voimassapysymisen edellytyksenä on laitteen ohjekirjan mukainen käyttö ja huolto.

  Ajallisesti rajoitetut tai väliaikaiset tarjoukset, ovat maakohtaisia eikä niihin liittyviä takuuvaatimuksia voi esittää muissa maissa kuin siinä maassa tai niissä maissa, joissa tarjous on voimassa.

 2. Takuun kattavuus

  Maahantuoja antaa maahantuomilleen tuotteille näiden takuuehtojen mukaisen materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Takuun antaja vastaa siitä, että laitteen käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten laitteessa on virhe.

  Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama maahantuojan tuotteiden normaalista laadusta tai valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon laitteen ikä ja käytössä ollut aika. Takuun piiriin kuuluvaksi virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät laitteen käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet.

  Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että laitteen laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu laitteen vääränlainen käsittely tai laitteen valmistajan laatiman huolto-ohjelman mukaan tehtävien huoltojen laiminlyönti taikka puutteellinen toteuttaminen. Tarkemmin takuun rajoitukset on kuvattu kohdassa 6.

  Takuun piiriin kuuluvat ainoastaan Rex Nordic Oy:n maahantuomat ja sen virallisten jälleenmyyjien myymät Rex Nordic Oy:n tuotteet. Ainoastaan Rex Nordic Oy:n valtuutetut jälleenmyyjät saavat markkinoida ja mainostaa 3 vuoden takuuta.

 3. Takuu alkaminen ja kesto

  Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä. Tuotteen ostokuitti tai vastaava tosite ostosta on säilytettävä ja esitettävä takuuasioissa takuun vahvistamiseksi.

  Maahantuoja myöntää tuotteille 12 kuukauden takuun laitteen ostopäivästä. Takuun voi, erikseen mainituille ja markkinoiduille tuotteille, pidentää osoitteessa rexnordic.com aktivoimalla 2 vuoden lisätakuun 4 viikon kuluessa ostopäivästä.

  Enimmäistakuuaika tuotteella on lisätakuun rekisteröinnin jälkeen kokonaisuudessaan 3 vuotta. Lisätietoa eri tuotteiden takuuajoista osoitteessa rexnordic.com.

 4. Takuuseen sisältyvät työt

  Mikäli laite toimitetaan takuuhuoltoon pidennetyn takuuajan puitteissa, on mukaan liitettävä ostokuitti (tai luotettava selvitys ostopäivästä), sekä pidennetyn takuuajan takuutodistus. Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuuaikana ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina työaikana Rex Nordic Oy:n osoittamalla tavalla. 

  Mahdolliset laitteen takuuhuoltoon tai -korjaukseen kuljettamisesta syntyvät kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Säilytä alkuperäinen tuotepakkaus mahdollista kuljetusta varten. Jälleenmyyjä tai maahantuoja vastaa takuukorjauksen/-huollossa olleen laitteen palauttamisesta syntyvistä kuluista, mikäli laite on hyväksytty takuuhuoltoon tai -korjaukseen. 

  Mikäli tuote tai sen osa korvataan osana tämän takuuehdon oikeuksia, korvaava osa siirtyy asiakkaan omaisuudeksi, ja vastaavasti korvattu, vanha osa, on maahantuojan omaisuutta.

 5. Korjatun tuotteet takuu

  Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun

 6. Takuun rajoitukset

  Takuu ei kata:

  1. sellaisen vian korjaamista, joka aiheutuu luonnollisesta kulumisesta tai käyttövirheestä, muiden kun maahantuojan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta tai mitoitusperusteistaan poikkeavista käyttöolosuhteista tai siitä, että ostaja on valinnut käyttöön tai käyttökohteeseen soveltumattoman tai väärin mitoitetun laitteen. Vuosittaisista huolloista on ohjeistettu tuotteen mukana toimitettavassa, sekä verkosta osoitteesta rexnordic.com saatavilla olevassa, ohjekirjassa
  2. tuotteen käyttöä ohjekirjan vastaisissa tiloissa ja / tai olosuhteissa. Tarkista aina vaadittava tekniset vaatimukset tuotteen ohjekirjasta
  3. jos ilmanvaihto on riittämätön (tuotteet, jotka vaativat riittävän ilmanvaihdon toimiakseen
  4. viallisen laitteen aiheuttamien välillisten tai välittömien vahinkojen korvaamista
  5. vian korjaamista, jos laitteeseen on tehty muutoksia tai korjauksia kolmannen osapuolen toimesta
  6. kuluvien osien korjaamista tai vaihtamista, joille ei erikseen ole myönnetty takuuta

  Mikäli takuukorjauksen yhteydessä käy ilmi, että virhe tai mahdollinen vika aiheutuu yllä luetelluista seikoista, on Maahantuojalla oikeus laskuttaa työstä aiheutuneet työ- ja materiaalikustannukset asiakkaalta. Maahantuoja ilmoittaa tällaisesta tilanteesta asian käytyä ilmi, jolloin asiakkaalla on vaihtoehto olla korjaamatta ilmennyttä takuuehtoihin kuulumatonta vikaa. Tuotteen palautuskulut ovat asiakkaan kuluja edellä kuvatussa tilanteessa. Tuotteen voi myös ilman erillistä kulua noutaa Maahantuojan huollosta, jonne tuote on lähetty.

  Kun virhe on havaittu, tai se olisi pitänyt havaita, tulee siitä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa. Ostajan tulee kuitenkin aina toimia virhetilanteessa siten, etteivät vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä johdosta lisäänny. Virheestä ilmoittaessaan ostajan on esitettävä takuutodistus tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin laite on ostettu.

  Kohtuullista korjausaikaa arvioitaessa, otetaan huomioon virheen haitta-aste laitteen turvallisuutta ja käyttövarmuutta silmällä pitäen, virheen paikallistamisen vaikeus, sekä korjaamisen laajuus ja varaosien saatavuus.

  Ohjelmiston osalta noudatetaan valmistajan lisenssi- ja käyttöehtoja.

 7. Takuuvaatimuksen esittäminen

  Takuuvaatimuksen voit jättää osoitteessa rexnordic.com tai puhelimitse tai sähköpostitse Rex Nordic asiakaspalveluun asiakaspalvelun aukioloaikoina. Ajantasaiset yhteystiedot asiakaspalveluun löydät osoitteesta rexnordic.com. Vaihtoehtoisesti, mikäli tuote on ostettu Rex Nordic Oy:n viralliselta jälleenmyyjältä, voit ottaa yhtyettä myyjäliikkeeseen. 

 8. Takuuhuolto ja vaihtoehdot

  Ottamalla yhteyttä maahantuojaan kartoitetaan parhaiten soveltuva takuuhuoltovaihtoehto. Rex Nordic määrittää yhden tai useamman käytettävän vaihtoehdon alla olevista:

  1. valtuutettu huoltohenkilö saapuu paikan päälle suorittamaan takuuhuoltotoimenpiteet
  2. asiakas lähettää tuotteen postitse takuuhuoltoon. Rex Nordic maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, mikäli takuuehdot täyttyvät
  3. asiakas toimittaa tuotteen valtuutetun jälleenmyyjän liikkeeseen, josta jälleenmyyjä hoitaa tuotteen Rex Nordicille. 
  4. asiakas toimittaa tuotteen suoraan osoitettuun Rex Nordicin huoltoon. Asiakas vastaa itse omista aiheutuneista kuluistaan.
  5. Rex Nordic toimittaa helposti vaihdettavan tai korvattavan osan postitse asiakkaan itse vaihdettavaksi.

  Emme vastaa aiheutuneista työvoimakustannuksista välittömästi tai välillisesti.  Jos tarvitset opastusta tai lisätietoja, ota yhtyettä Rex Nordic huoltoon. Ajantasaiset yhteystiedot osoitteesta rexnordic.com.

 9. Vastuuvapauslauseke

  Tätä takuuta tulkitaan sen maan lakien mukaan, jossa Rex Nordic Oy:n maahantuoma tuote on myyty. 

  Paikallisten lakien sallimassa määrin Rex Nordic ei ole vastuussa tuotteen käyttöviasta, haitasta, menetyksestä tai muusta välillisestä vahingosta, joka aiheutuu tuotteen väärinkäytöstä, kyvyttömyydestä käyttää sitä tai suoran tai epäsuoran takuun rikkomisesta.